Vitmix Omega 3 Balık Yağı 100 Ml Şurup

Vitmix Omega 3 Balık Yağı 100 Ml Şurup

Bileşen Miktarı(10ml) *%BRD
Balık Yağı 1700mg **
EPA 306mg **
DHA 204mg **
Vitamin C 35mg 43.75
Vitamin A 900µg-RE 112.5
Vitamin B6 0.7mg 50
Vitamin D 10µg 200
Vitamin E 3mg a-TE 25
 
*Beslenme referans değerleri