İmubest 24 Lozenges Pelargonium Sidoides Beta Glukan

İmubest 24 Lozenges Pelargonium Sidoides Beta Glukan

Component Amount
(1 lozenge)
  %NRV*
Beta Glukan (Other resources) 50mg  
Pelargonium Sidoides Extract 30mg  
Vitamin C 25mg  31.25

*Nutrition reference value